Mededeling aan alle gebruikers van de Secret Talent VA Aanvragen (STVA):

Secret Talent en Her Balance International (moederbedrijf) hebben geen mogelijkheden om beweringen, representaties, integriteit, karakter of zakelijke praktijken van ieder extern lid te verifiëren. Secret Talent beveelt leden van de groep externe virtuele assistenten aan, maar neemt geen verantwoordelijkheid voor het resultaat van transacties die voortkomen uit het gebruik van deze Service.

Zowel Secret Talent als Her Balance International kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade, verlies of kosten (inclusief juridische kosten) aan welke virtuele assistent of andere persoon in relatie tot dit STVA proces.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om onafhankelijk de werkervaring van de individuele virtuele assistent te bepalen. We raden alle gebruikers sterk aan om de werkervaring te verifiëren en te vragen naar referenties alvorens zaken te doen. 

 

Mededeling aan alle VA-leden van het Secret Talent netwerk:

De Secret Talent Service VA Aanvragen is heel belangrijk voor zowel VA klanten als de VA’s zelf. Zowel de Service als de integriteit van deze dienst is van het allergrootste belang voor Secret Talent zelf. Om de integriteit van deze dienst te beschermen, behoudt Secret Talent zich het recht voor om een VA of gebruiker wiens voorkomen of integriteit door een derde partij in twijfel wordt getrokken, te schorsen of te verwijderen uit het netwerk. Secret Talent behoudt zich vervolgens het recht voor om naar eigen goeddunken te bepalen of elke klacht hiermee is opgelost of een andere maatregel behoeft. 

Bij deelname aan de Service VA Aanvragen, stemmen alle virtuele assistenten en gebruikers ermee in aan bovenstaande bepalingen te worden gehouden en erkennen zij het recht van Secret Talent tot het opleggen van dergelijke beperkingen.